2017 m. rugsėjo 20 d., trečiadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 1976162
Šiandien: 353
Dabar: 55
 
Naujienos ir įvykiai
 
2017-09-05 Tarptautiniai auditoriai NDNT vadybos sistemą įvertino kaip rezultatyvią ir atitinkančią reikalavimus

Rugsėjo 5 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) gavo tarptautinės įmonės DNV. GL- Business Assurance Lietuva NDNT įdiegtos kokybės vadybos sistemos atitikimo tarptautiniam standartui ISO 9001:2015 persertifikavimo audito ataskaitą.

Rugpjūčio 14–17 d.  auditoriai tikrino, kaip NDNT užtikrinamas atitikimas naujiems vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimams, vertino vadybos sistemos veiksmingumą, siekiant užtikrinti NDNT pajėgumą pasiekti nustatytus tikslus ir atitikti taikytinus teisinius, norminius ir sutartinius reikalavimus.

Ataskaitoje auditoriai neatitikčių nepateikė. Joje yra tik keletas pastebėjimų ir pasiūlymų dėl NDNT veiklos ir vadybos sistemos gerinimo. Kaip teigiamas požymis ataskaitoje įvardyta išsamiai parengta NDNT Kokybės vadybos sistemos, kokybės ir kokybės tikslų įgyvendinimo ataskaita, tinkamas teritorinių skyrių vadovų dėmesys vadybos sistemos rezultatyvumui, NDNT vadovų pastangos užtikrinti vadybos sistemos tęstinumą, dėmesys veiklos valdymo tobulinimui ir teikiamų paslaugų gerinimui.

Siekiant teikti aukščiausios kokybės paslaugas, užtikrinant klientų, darbuotojų ir visuomenės pasitenkinimą, kokybės vadybos sistema NDNT įsidiegta ir pagal ISO 9001:2008 kokybės vadybos standartą sertifikuota 2011 m. Sertifikavimo apimtis – neįgalumo ir darbingumo lygių, bendro pirminio specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio  nustatymo ir kitų paslaugų, susijusių su negalia, teikimas ir metodinės veiklos vykdymas.


Skaityti toliau >
2017-08-31 Bus tobulinama darbingumo lygio nustatymo tvarka

Rugpjūčio 30 d. NDNT vadovai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dalyvavo darbo grupės Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašui ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašui tobulinti pasitarime.

Darbo grupė aptarė, kaip šiuo metu veikia NDNT priimamų sprendimų dėl negalios kontrolės mechanizmas ir kaip dar labiau didinti ne tik NDNT specialistų, bet ir siuntimus į NDNT ir kitus medicininius dokumentus rengiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų atsakomybę už juose pateiktos informacijos teisingumą. Kadangi bazinio darbingumo lygio, t. y. medicininiai kriterijai, buvo sudaryti 2005 m. ir nuo tada tobulinti tik kai kurie iš jų, sutarta, kad iki šių metų pabaigos jie bus iš esmės peržiūrėti ir parengtas jų pakeitimo projektas.

Per pasitarimą taip pat diskutuota apie galimybę neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti NDNT teritoriniams skyriams atliekant neįgalumo ir darbingumo lygių ar specialiųjų poreikių vertinimus, jeigu vertinamas asmuo to pageidaus ar sutiks. 


Skaityti toliau >
2017-08-23 Rugsėjį NDNT skirs korupcijos prevencijos mokymams

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba siekia, kad visi jos priimami sprendimai būtų objektyvūs, todėl NDNT daug dėmesio skiria tam, kad nustatant negalią būtų užkardytos galimos neteisėtos veikos.

Šį rugsėjį NDNT, siekdama korupcijos prevencijos, organizuoja mokymus, per kuriuos visų teritorinių skyrių darbuotojams bus priminta, kokia veika yra laikoma korupcine, kada ji tampa baudžiamuoju nusikaltimu, kokia yra už tokio pobūdžio nusikaltimus atsakomybė ir taikomos bausmės.  

Mokymus, kurie vyks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritoriniuose skyriuose, ves Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai.


Skaityti toliau >
2017-06-28 Latviai, kuriantys naują vaikų negalios nustatymo modelį, Lietuvą pasirinko kaip pavyzdį

Birželio 26–27 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT) lankėsi Latvijos Respublikos valstybinės sveikatos ir darbingumo nustatymo medicininės komisijos delegacija.

Latvijos kolegos pradėjo vykdyti Europos socialinio fondo  projektą „Vaikų negalios nustatymo sistemos tobulinimas“, kurio tikslas – vertinant vaikų negalią pradėti taikyti Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) nuostatas. Projekto vykdytojai atvyko į NDNT susipažinti su Lietuvos vaikų neįgalumo nustatymo modeliu, nes TFK nuostatos čia taikomos nuo 2012 m. Kitaip sakant, Lietuvoje nustatant vaikų neįgalumą vertinama ne tik jų sveikata (medicininiai kriterijai), bet ir gebėjimas dalyvauti kasdieniame fiziniame, socialiniame ir udomajame gyvenime, atsižvelgiant į amžiaus grupes. Taip palaipsniui pereinama nuo medicininio prie biopsichosocialinio neįgalumo vertinimo modelio, kuris taikomas didžiojoje Europos dalyje. Išvykdami kolegos latviai pasidžiaugė, kad šioje srityje Lietuva yra nemažai pasiekusi ir pažadėjo NDNT pakviesti įvertinti tarpinių jų projekto veiklų.


Skaityti toliau >
2017-06-23 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimas – ir NDNT siekiamybė

Birželio 22 d. baigėsi Neįgalumo ir darbingumo tarnybos (NDNT) darbuotojams organizuotų mokymų "Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos pagrindiniai principai“ ciklas.

Neįgaliųjų teisių konvenciją Lietuva ratifikavo 2010 m., tuo įsipareigodama skatinti ir užtikrinti visų negalią turinčių asmenų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, skatinti pagarbą jų prigimtiniam orumui.

NDNT yra pirmoji valstybinė įstaiga, nuo kurios prasideda negalią turinčio žmogaus integracija, todėl joje didelis dėmesys skiriamas tam, kad toks žmogus čia jaustųsi oriai. Minėti mokymai buvo skirti, kad tarnybos darbuotojai dar kartą susipažintų su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto 2016 m. baigiamosiomis pastabomis dėl šios konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje. Paskaitas apie šių dokumentų įgyvendinimo aktualijas Lietuvoje skaitė Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys prof. Jonas Ruškus ir Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė.


Skaityti toliau >
2017-05-26 Asmeninio asistento paslaugos – kaip jos nustatomos ir įgyvendinamos praktiškai?

Gegužės 25 d. NDNT direktorius Manfredas Žymantas ir direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva lankėsi Latvijos Respublikos valstybinės medicininės sveikatos ir darbingumo ekspertizės komisijoje.

Vizito metu NDNT vadovai susipažino su Latvijoje veikiančia asmeninio asistento paslaugų poreikio nustatymo sistema asmenims, turintiems negalią. Apie asmeninio asistento skyrimo galimybę neįgaliesiems diskutuojama ir Lietuvoje.

Latvijos valstybinės medicininės sveikatos ir darbingumo ekspertizės komisija pristatė asmeninio asistento poreikio nustatymo teisinę bazę, praktinius jo nustatymo klausimus, taip pat papasakojo, kaip sistema veikia minėtą poreikį jau nustačius, t. y. kokia yra asmeninio asistento praktinė veikla ir atskaitomybė.

NDNT vadovai latviams pristatė Lietuvos negalios nustatymo sistemos aktualijas, didesnį dėmesį skiriant vaikų negalios nustatymui, nes Latvija į negalios nustatymo sistemą rengiasi diegti Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos nuostatas, kurios Lietuvoje jau taikomos. Su šių nuostatų diegimo ir įgyvendinimo praktika susipažinti išsamiau Latvijos Respublikos valstybinės medicininės sveikatos ir darbingumo ekspertizės komisijos atstovai šią vasarą ketina atvykti į NDNT.


Skaityti toliau >
2017-05-04 NDNT sutarė dėl artimiausių bendradarbiavimo veiksmų su „Neišnešiotukais“

Gegužės 4 d.  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius Manfredas Žymantas, direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva ir Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja Daiva Valadkevičienė  susitiko su neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“ prezidente Asta Speičyte-Radzevičiene ir atstove ryšiams su visuomene Jolanta Grigorjeviene.

Susitikimo tikslas buvo aptarti, su kokiomis problemomis susiduria neišnešiotų kūdikių, kurie turi negalią, tėvai. Kaip  sakė A. Speičytė-Radzevičienė, tokių kūdikių tėvai dažnai nežino, kur turi kreiptis, kad jų vaikams būtų nustatyta negalia, kokius dokumentus pateikti, kur ieškoti reabilitacinės pagalbos kūdikiams, ar tokius kūdikius auginantiems tėvams suteikiama psichologinė pagalba.

NDNT direktorius M. Žymantas, kalbėdamasis su „Nešnešiotukais“, pabrėžė, kad NDNT visada atvira bendradarbiauti ir atsakyti į visus neįgaliesiems rūpimus klausimus, kurie yra NDNT kompetencija, kartu identifikuojant problemas ieškoti jų sprendimų. „Kai suinteresuotos pusės atsakymų ieško kartu, tada ir sprendimai būna tinkamiausi“, – kalbėjo direktorius.

NDNT ir „Neišnešiotukai“ susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo ir numatė artimiausius veiksmus dėl neišnešiotų ir negalią turinčių kūdikių tėvų informavimo apie neįgalumo nustatymą. A. Speišytė-Radzevičienė, baigiantis susitikimui sakė: „Atvirai sakant, nesitikėjau, bet matau, kad jūs tikrai atviri ir tikrai norite su mumis bendradarbiauti“. 


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema