2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 2162810
Šiandien: 2347
Dabar: 33
 
Naujienos ir įvykiai
 
2017-11-20 Linas Kukuraitis: „Neįgaliųjų laukia palankios permainos“

Tarptautinėje konferencijoje „Gyvenimas savarankiškai ir (ar) su minimalia pagalba. Iššūkiai, su kuriais susiduria neįgalieji“, skirtai Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, jog labai svarbu atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčiųjų fizinės ar psichinės sveikatos problemų toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus.

„Savarankiško gyvenimo kokybės rodiklis – tai pagalba, leidžianti žmogui, turinčiam negalią, gyventi taip, kaip jis nori, ir įgyvendinti visus savo gebėjimus. Turime visą pluoštą priemonių sėkmingesnei neįgalių žmonių integracijai į visuomenę: tai ir nauja tikslinių kompensacijų mokėjimo tvarka, neįgaliųjų integracijos į visuomenę specializuotos programos savivaldybėse, būsto pritaikymo neįgaliesiems sistema, naujos bendruomeninės paslaugos neįgaliajam ir jo šeimai, tokios kaip asmeninis asistentas, savarankiško gyvenimo namai, atokvėpio paslaugos“, - sako Linas Kukuraitis.

Artimiausiu metu numatoma 86 būstus pritaikyti šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia. Tam skirta 500 tūkst. eurų. Taip pat numatoma asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo bandomuosius projektus vykdyti dviem etapais: I etapas – nuo 2018 m. I ketvirčio asmeninio asistento paslauga būtų teikiama proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims, o II etapu – nuo 2019 m. asmeninio asistento paslauga būtų teikiama fizinę (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Pasak ministro L. Kukuraičio, nuo 2018 m. sausio 1 d. siūloma padidinti šalpos pensijų bazę nuo 112 iki 128 Eur. Padidėjimą pajustų apie 43 tūkst. neįgaliųjų gavėjų, tam papildomai turėtų būti skirta apie 17 mln. eurų.

Lietuvoje yra 250 tūkst. neįgaliųjų (iš jų 14,8 tūkst. vaikų), iš jų 15 proc. turi proto ar (ir) psichikos sutrikimų. Darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius siekia 169 tūkst., iš jų dirba – 47,3 tūkst. (28 proc.).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija neįgaliųjų programoms, pensijoms, kompensacijoms ir kt. skiria apie 851 mln. eurų per metus, neįgaliųjų asociacijų veiklai (apima 27 nevyriausybines organizacijas) – 1,287 mln. eurų.

Šaltinis: www.socmin.lt


Skaityti toliau >
2017-11-16 Dar kartą apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė dažnai painiojama su ženklu „Neįgalusis“. Tačiau tiek jų įgijimo, tiek naudojimo sąlygos ir suteikiamos teisės skiriasi.

Šįkart plačiau apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę – kas ją gali gauti ir kokias teises ji suteikia.

Šią kortelę išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritoriniai skyriai, o jos išdavimo tvarką nustato NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintas Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės tvarkos aprašas.


Skaityti toliau >
2017-10-27 Kartu su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ priėmėme svečius iš Kazachstano

Šiandien Neįgalumo ir darbingumo tarnyboje (NDNT), tarpininkaujant Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Viltis“, viešėjo Kazachstano Respublikos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos, Ekspertinio komiteto, neįgaliųjų organizacijų ir Aleuti fondo atstovai. Svečiams rūpėjo, kaip veikia negalios nustatymo sistema Lietuvoje, kaip bendradarbiauja valstybinės neįgaliųjų socialinę integraciją vykdančios įstaigos ir nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos.

NDNT direktorius svečiams pristatė pagrindinius mūsų šalyje taikomus negalios nustatymo principus, akcentuodamas, kad ši sistema paremta Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomenduojama Tarptautinės funkcionavimo klasifikacijos (TFK) nuostatomis. Tai yra, Lietuvoje nustatant negalią vertinama ne tik žmogaus sveikata (medicininiai kriterijai), bet ir gebėjimas dalyvauti kasdieniame socialiniame gyvenime. Taip palaipsniui pereinama nuo medicininio prie biopsichosocialinio neįgalumo vertinimo modelio, kuris taikomas didžiojoje Europos dalyje. Delegacijai  pristatėme  NDNT IS galimybes, kaip ja naudojamasi atliekant negalios vertinimus, kaupiant duomenų bazes, kokios jos galimybės, kaip keičiamasi el. duomenimis su kitomis įstaigomis, Paaiškinome, kad NDNT el. būdu keičiasi duomenimis ir su kitomis suinteresuotomis įstaigomis, pvz., SODRA, savivaldybėmis, arba gali naudotis jų duomenų bazėmis, pvz., Ligonių kasos.

M. Žymantas, bendraudamas su svečiais kalbėjo, kad negalios nustatymo sistema negali būti statiška, ją reikia nuolat tobulinti, kad ji atitiktų nuolat besikeičiančią realybę, socialines aplinkybes. NDNT, suprasdama, kad glaudesnis kolegialus neįgaliųjų organizacijų ir NDNT bendradarbiavimas leis konstruktyviau spręsti negalios nustatymo klausimus, neįgaliųjų organizacijas pakvietė sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Šiandien į kvietimą yra atsiliepusios septynios organizacijos. NDNT ir sutartis pasirašiusios organizacijos įsipareigojo rengti bendrus projektus, renginius, dalyvauti bendrose darbo grupėse, keistis informacija, vieni kitiems teikti konsultacijas. Kazachams taip pat paaiškinome, kad siekiama, jos negalios nustatymo sistema ir procedūros visiems būtų kuo aiškesnės ir skaidresnės, todėl sutartyje numatyta galimybė ją pasirašiusių neįgaliųjų organizacijų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti NDNT teritoriniams skyriams atliekant asmens neįgalumo, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių vertinimus ir priėmimo konkursuose į NDNT teritorinių skyrių valstybės tarnautojų pareigas.


Skaityti toliau >
2017-10-04 Tęsiame bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą

Rugsėjo 26 d. NDNT pradėjo pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis. Šiandien pasirašyta aštuntoji – su Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija.


Skaityti toliau >
2017-09-28  Kolegialus neįgaliųjų organizacijų ir NDNT darbas – konstruktyviau sprendžiami negalios nustatymo klausimai

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba neįgaliųjų organizacijas yra pakvietusi sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Šiandien, rugsėjo 28 d., jų pasirašyti atvyko Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos ir Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrijos „Giedra“ vadovai. Rugsėjo 26 d. bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija, Lietuvos kurčiųjų sporto komitetu, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Lietuvos diabeto asociacija.

Sutartimis šalys įsipareigojo rengti bendrus projektus, renginius, dalyvauti bendrose darbo grupėse, keistis informacija, vieni kitiems teikti konsultacijas. Kad negalios nustatymo sistema ir procedūros visiems būtų aiškios ir skaidrios, sutartyje numatyta galimybė ją pasirašiusių neįgaliųjų organizacijų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti NDNT teritoriniams skyriams atliekant asmens neįgalumo, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių vertinimą (jeigu asmuo, kurio negalios vertinimas bus atliekamas, pateiks raštišką sutikimą dėl atstovo dalyvavimo).  Minėtų organizacijų atstovai stebėtojų teisėmis taip pat galės dalyvauti ir priėmimo konkursuose į NDNT teritorinių skyrių valstybės tarnautojų pareigas.

 Glaudesnis neįgaliųjų organizacijų ir NDNT bendradarbiavimas leis kolegialiai ir konstruktyviai spręsti negalios nustatymo klausimus. 


Skaityti toliau >
2017-09-28 Apie korupcijos prevenciją žinosime daugiau

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) siekia, kad jos veikla būtų nešališka ir skaidri, kad nustatant negalią būtų užkardytos galimos neteisėtos veikos. Todėl rugsėjis buvo skirtas NDNT darbuotojų mokymams, skirtiems korupcijos prevencijai. Mokymus, kurie vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, vedė atitinkamų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos valdybų atstovai. 

 

Skaityti toliau >
2017-09-26 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba neįgaliųjų organizacijas pakvietė pasirašyti bendradarbiavimo sutartis.

Šiandien, rugsėjo 26 d.,  NDNT direktorius Manfredas Žymantas jas pasirašė su Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ ir Lietuvos diabeto asociacijos vadovais.

Sutartimis šalys įsipareigojo ne tik rengti bendrus projektus, renginius, dalyvauti bendrose darbo grupėse, keistis informacija, vieni kitiems teikti konsultacijas. Sutartis numato galimybę ir ją pasirašiusių neįgaliųjų organizacijų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti NDNT teritoriniams skyriams atliekant asmens neįgalumo, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių vertinimą, (jeigu asmuo, kurio negalios vertinimas bus atliekamas, pateiks raštišką sutikimą dėl atstovo dalyvavimo) ar NDNT priėmimo į valstybės tarnybą konkursų komisijų darbe organizuojamuose konkursuose į NDNT teritorinių skyrių laisvas valstybės tarnautojų pareigas.

Tokiu bendradarbiavimu NDNT siekia, kad negalios nustatymo sistema ir procedūros visiems būtų aiškios ir skaidrios.

   

Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema