El. paslaugos

Išankstinė registracija internetu

Projekto aprašymas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą “Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas” VP2-3.1-IVPK-01-V-02-001.

Projekto veiklų pradžia- 2010-02-17 , pabaiga – 2012-07-31

Vykdomo projekto tikslas - sukurti ir įdiegti išankstinės registracijos internetu posistemę ir perkelti į elektroninę terpę NDNT klientų medicininę dokumentaciją, gaunamą iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbingumo lygio, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių bei profesinės reabilitacijos poreikio vertinimui.

Šiam tikslui pasiekti vienas iš numatytų įgyvendinti uždavinių yra sukurti išankstinės klientų registracijos internetu informacinės sistemos posistemę.

Išankstinės klientų registracijos internetu informacinės sistemos posistemės (toliau vadinama - IRIP) įdiegimas suteiks galimybę:

  • • užsiregistruoti į NDNT darbingumo lygio, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių vertinimui Jums patogiu laiku bei planuoti savo atvykimo į NDNT laiką;
  • • iš laiko tinklelio pasirinkti tinkamą primėmo laiką;
  • • užsisakyti priminimus el. paštu ir/arba SMS žinute;
  • • gauti pranešimą el. paštu ir/arba SMS apie registracijos patvirtinimą, o el. paštu - ir reikalingų pristatyti dokumentų sąrašą.

Įdiegus išankstinės klientų registracijos internetu posistemę, Lietuvos Respublikos gyventojai su rimtais sveikatos sutrikimais turės galimybę greičiau gauti jiems reikalingas administracines paslaugas bei išvengti neprognozuojamos trukmės laukimų eilėse dėl nesubalansuotų NDNT klientų srautų. IRIP, suteikdama galimybę klientams iš anksto užsiregistruoti jiems patogiu laiku, leis NDNT prognozuoti klientų srautus, sumažinti eiles, efektyviau planuoti ir vykdyti klientų aptarnavimą bei kokybiškiau vykdyti savo funkcijas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“.