* - privalomi laukai

Užsiregistruodami ir pateikdami informaciją Jūs įsipareigojate:
- teikti teisingus ir aktualius duomenis ir elektroninius dokumentus;
- naudoti sistemoje esančią informaciją ir duomenis tik teisėtais tikslais.

Jūs turite teisę:
- kurti ir teikti elektroninius prašymus;
- peržiūrėti NDNT informacinėje sistemoje tvarkomą informaciją apie save;
- leisti kitiems asmenims susipažinti su NDNT informacinėje sistemoje tvarkoma informacija apie Jus;
- gauti informaciją apie per sistemą apie pateiktus elektroninius prašymus, jų nagrinėjimo būseną;
- naudotis kitomis teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ, kad sistemoje tvarkomi ypatingi asmens duomenis, kurie yra saugomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924; 2003, Nr. 15-597; 2008, Nr. 22-804) numatyta tvarka.

Elektroninės paslaugos


Prisijunkite per el. valdžios vartus, jei norite:
  • - peržiūrėti Jums atliktų vertinimų istoriją,
  • - pateikti prašymus gauti dokumentų kopijas,
  • - pateikti prašymus išduotų dokumentų dublikatams gauti,
  • - užsiregistruoti vizitui į NDNT.
! Jei nesinaudojate el. valdžios vartų paslaugomis ar norite užregistruoti kitą asmenį, naudokite žemiau pateiktą "Išankstinę registraciją".

Išankstinė registracija

(Tik išankstinė registracija. Kitos el. paslaugos nesuteikiamos)
Jei jau esate registravęsi į NDNT internetu - prisijunkite.

Jei registruojatės (registruojate kitą asmenį) į NDNT pirmą kartą, užpildykite:Siunčiamo asmens duomenys

*
*
*

Siuntimas

Tvirtinu, kad turiu siuntimą